Torf pod borówkę

Krzewy borówki i jagody charakteryzują się specyficznymi wymaganiami siedliskowymi i glebowymi, odmiennymi od pozostałych roślin sadowniczych. Najlepsze pod uprawę borówki i jagody jest torf kwaśny (pH 3,5–4,5) zawierającą dużą ilość substancji organicznej. Ważne jest, aby podłoża miały stabilny poziom wilgotności, ponieważ korzenie są wrażliwe zarówno na nadmiar, jak i niedobór wody.

Torf jest bardzo sprzyjającym podłożem, ponieważ jego właściwości są bardzo zbliżone do tych występujących w naturalnych siedliskach borówki i jagody.
Najlepszym torfem kwaśnym zarówno pod uprawę borówki jak i jagody jest wysoki torf lekki o PH 3,5 – 4,5

Odpowiednie PH ma wpływ na system korzeniowy , odpowiednia struktura (frakcja, porowatość ) wpływa na odpowiednie utrzymanie poziomu wilgotności gleby podczas uprawy.

Efekty ukorzeniania w dużym stopniu zależne są od zastosowanego w trakcie procesu podłoża.

Dobrze uformowany system korzeniowy świadczy o dobrym przyjęciu się sadzonek i o sprzyjających warunkach panujących w danym podłożu. Największym systemem korzeniowym, określonym ilością oraz długością korzeni, charakteryzują się sadzonki ukorzeniane w podłożu przygotowanym z torfu kwaśnego.

Próba oszczędzania na tym materiale choć jest kusząca może zniweczyć całą inwestycję w uprawę i wieloletnią pracę ( niższe zbiory owoców, słabszy system korzeniowy, kłopoty w codziennym utrzymaniu plantacji ze względu na nieodpowiednią absorpcje wody )

Oferujemy Państwu najlepsze torfy Europejskie pod uprawę borówki i jagody o odpowiedniej frakcji , porowatości, zawartości substancji organicznej, absorpcji wody i PH.

Poniżej przedstawiamy pełną specyfikację rekomendowanego przez Nas torfu pod uprawę borówki:

Rodzaj torfuwysoki
KategoriaА lekki torf
stopień rozłożenia torfu (tzw. stopień mineralizacji)H2-H3
Kwasowość, pH (H2O 1: 1)3,5‒4,5
Substancja organiczna, %>97
Popiół, %1–5
Gęstość nasypowa, g / l150–190
Przewodność elektryczna, mS / cm0,05 — 0,15
Łączna objętość porcji, %94–96
Wilgotność, %45–55
Absorpcja wody, razy>9,0
Całkowicie sucha masa, g / l75-95