Torf pod wrzosy

Wrzosy są roślinami kwasolubnymi. Posadzenie wrzosów w innej glebie spowoduje że roślina zamiera. W praktyce oznacza to, że wrzosy należy sadzić w torfie kwaśnym.

Torf kwaśny ma to do siebie, że jest bardzo mocno przepuszczalny i dość szybko się przesusza. Dlatego najlepszym rozwiązaniem dla wrzosów jest mieszać torf kwaśny z ziemią ogrodową (3:1)

Specjalizujemy się w imporcie tak zwanego torfu kwaśnego białego.

Torf ten jest idealnym podłożem pod wrzosy.

Poniżej parametry oferowanego przez nas torfu kwaśnego białego pod uprawę wrzosów:

Torf pod wrzosy:

Specjalnie wyselekcjonowany torf biały o PH 3,8

PH 3,8

Frakcje: 0-20, 5-20

Opakowanie: Big Baloty 5 m3, 6 m3